Návrat na titulní stránku  

Domů

 

 

Název organizace:  Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace
Sídlo organizace:   Nádražní 105, 784 01 Červenka
Statutární zástupce:  Mgr. Josef Piska ( ředitel domova )
Identifikační číslo  75004402
Čslo účtu   27-9707410207/0100
Zřizovatel:   Olomoucký kraj
Adresa zřizovatel:     Olomoucký kraj
 Jeremenkova 40a,
 Olomouc, PSČ 779 11
Fax::    585 341 759  

Funkce

Jméno a příjmení

 Pevná linka

Mobil

e-mail

  ústředna

585 119 141

   svecova@dpscervenka.cz

   ředitel

 Mgr. Josef Piska

585 119 142

736 768 954

   reditel@dpscervenka.cz

   vedoucí sociálního úseku

 Mgr. Radomíra Hofmanová

585 341 776

733 382 266

   Hofmanova@dpscervenka.cz

   vedoucí úseku přímé péče

 Bc. Radana Brachtlová

585 119 144

606 045 224

   Brachtlova@dpscervenka.cz

        I. oddělení Červenka

 Všeobecná sestra na směně

585 119 145

 

 

        II.oddělení Červenka

 Všeobecná sestra na směně

585 119 147

 

 

    aktivizační úsek Červenka II

 Andrea Trnková

 

733 636 811

  trnkova@dpscervenka.cz

    aktivizační úsek Červenka I

 Jarmila Šuranská

601 584 320

   suranskaj@dpscervenka.cz

   vedoucí oddělení Litovel

 Jarmila Coufalová

585 342 240

733 297 969

    coufalova@dpscervenka.cz

   sociální pracovnice Litovel  Bc. Erika Štefková

585 342 240

776 736 167

   stefkova@dpscervenka.cz

   vedoucí ekonomického oddělení

 RNDr. Stanislav Bátěk

585  119 143

   ekonom@dpscervenka.cz

   vedoucí údržby

 Martin Mlčoch

585 119 141

604 378 209

   mlcoch@dpscervenka.cz

   aktivizační úsek Litovel

 Jarmila Kovářová 

605 338 104

   litovelsoc@dpscervenka.cz

   vedoucí stravovacího zařízení

 Jana Skývová

585 119 149

739 360 257

   skyvova@dpscervenka.cz